Reprezentanții INJ au participat la Adunarea Generală a EJTN

10. 06. 2022

În perioada 7-8 iunie 2022, la Paris, Franța, și-a desfășurat lucrările cea de-a 25-a ediție a Adunării Generale a Rețelei Europene de Formare Judiciară (EJTN) a instituțiilor de magistratură din statele membre ale Uniunii Europene, la care au luat parte inclusiv exponenți ai Comisiei Europene și ai organizațiilor internaționale din domeniul justiției. Delegația Institutului Național al Justiției din Republica Moldova a fost reprezentată de Ecaterina Popa, Directoare interimară, și Olga Marandici, șefa Secției relații internaționale.

La eveniment, participanții au fost salutați de Éric Dupond-Moretti, Ministrul francez al Justiției,  Nathalie Roret, Directoarea Școlii Naționale de Magistratură din Franța, și Markus Brückner, Secretarul General al EJTN. În fața celor prezenți a rostit un mesaj şi Comisarul european pentru justiție, Didier Reynders, care a reiterat importanța formării judiciare în  asigurarea unui stat de drept și protejarea drepturilor fundamentale ale omului în toată Europa.

În cadrul reuniunii au fost abordate mai multe subiecte care au vizat raportul anual al Secretarului General, raportul anual al Comitetului de conducere, prezentarea planului de acțiuni al EJTN pentru anul 2023, aprobarea unor amendamente la Regulamentul de procedură al EJTN, impactul crizei epidemiologice provocate de Covid-19 asupra activităților de formare, prezentarea noilor instrumente digitale și îmbunătățirea mediului digital al EJTN etc. De asemenea, pentru următorul mandat 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2025, au fost aleși Secretarul General al EJTN – Ingrid Derveaux, și membrii Comitetului de conducere al EJTN.

Menționăm că Institutul Național al Justiției are statut de membru-observator al Rețelei Europene de Formare Judiciară a școlilor de magistratură din statele-membre ale Uniunii Europene din 1 iulie 2016, odată cu intrarea în vigoare a Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Cererea de acordare a statutului de membru-observator a fost aprobată în cadrul Adunării Generale a Rețelei, care și-a ținut lucrările la Thessaloniki, Grecia, pe 12 și 13 iunie 2014.

Participarea reprezentanților Institutului Național al Justiției la Adunarea Generală a EJTN a fost posibilă grație proiectului „Suport pentru reforma sectorului justiției în Moldova – Consolidarea capacităților naționale în oferirea instruirii eficiente bazate pe competențe pentru profesioniștii din domeniul juridic”, implementat de PNUD, cu suportul financiar al Guvernului SUA.