Seminar regional „Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală”

05. 06. 2019

„Fiind unicul centru de formare care livrează instruiri în diverse domenii atât juridice, cât și non-juridice, Institutul Național al Justiției a acoperit și segmentul ce ține de proprietatea intelectuală prin integrarea modulului „Proprietate Intelectuală” în planurile sale de formare continuă. În acest sens, în vederea cunoașterii adecvate de către beneficiarii noștri a specificului dreptului proprietății intelectuale, doar în anul trecut am efectuat 12 activități de formare continuă, fiind instruite 211 persoane, iar în prima jumătate a anului curent au fost organizate 6 activităţi și instruite 85 de persoane”, a declarat Directorul INJ, Diana Scobioală, la cea de-a doua ediție a seminarului regional „Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală”.

Evenimentul are loc în perioada 5-6 iunie 2019 și este organizat de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova în cooperare cu Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale și Institutul Național al Justiției.

Seminarul regional întrunește reprezentanţi ai instituțiilor și ai autorităților publice cu atribuţii în domeniul protecției și asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală din Republica Moldova și din ţările Europei Centrale şi de Est, precum și titulari de drepturi.

Activitatea are drept scop consolidarea cunoştinţelor în domeniul proprietății intelectuale, identificarea provocărilor cu care se confruntă autoritățile responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală și realizarea unui schimb de experiențe, bune practici și instrumente de contracarare a contrafacerii și a comerțului ilicit. Lucrările ediției curente vor aborda problematica de investigare și examinare a litigiilor în domeniul proprietății intelectuale, cu precădere încălcarea drepturilor asupra mărcii.