Un grup de judecători a participat la școala de vară dedicată azilului și apatridiei

10. 08. 2018

În perioada 6-9 august 2018, un grup de judecători a participat la școala de vară cu genericul „Standarde internaționale în domeniul azilului și apatridiei”.

Evenimentul a urmărit familiarizarea participanților cu clauzele de includere privind statutul de refugiat, probele în procedura de azil, tehnicile de intervievare a solicitanților de azil, precum și cu procedura de determinare a statutului de apatrid, cauzele apatridiei și prevenirea acestui fenomen în Republica Moldova.

Cele două sesiuni de instruire – Standardele internaționale în domeniul azilului și Standardele internaționale în domeniul apatridiei – au fost asigurate de către reprezentanți ai Institutului Național al Justiției, Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), Centrului de Drept al Avocaților și ai Biroului migrație și azil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Pe parcursul programului de formare, preponderent cu caracter practic, au fost analizate studii de caz privind credibilitatea și elementele din definiția refugiatului care au consolidat cunoștințele participanților în domeniul azilului și apatridiei.

Școala de vară a fost organizată de Institutul Național al Justiției, Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Centrul de Drept al Avocaților, în cadrul proiectului finanțat de UNHCR „Asistență juridică acordată apatrizilor în Moldova”.