Vă invităm la e-cursul „Instrumente CEPEJ - indicatorii de performanță PIGD”!

21. 02. 2022

Stimați beneficiari ai INJ,

Vă invităm să vă înscrieți la cursul electronic „Instrumente CEPEJ - indicatorii de performanță PIGD”, prestat pe Platforma ILIAS a INJ.

Ore de instruire: 8 ore.

Participanţi: 30 de beneficiari - președinți și vicepreședinți de instanță, judecători, șefi de secretariat, asistenți judiciari (șefi de direcții și secții, colaboratori ai instanțelor, după caz).

Perioada de înscriere la curs: 21.02.2022 - 25.02.2022.

Perioada activă a cursului: 7.03.2022 - 11.03.2022.

Echipamentul necesar: computer (laptop), boxe sau căști, conexiune la internet.

Descrierea generală a cursului: Obiectivul cursului este oferirea cunoștințelor și crearea abilităților de utilizare a indicatorilor de performanță PIGD pentru monitorizarea și evaluarea activității instanței de judecată, gestionarea eficientă a resurselor, depistarea potențialelor riscuri și urmărirea progreselor. E-cursul oferă o descriere amplă a modului de generare a indicatorilor și conține sarcini practice pentru participanți. Caracterul interactiv și organizarea unui practicum online va permite însușirea bună a aspectelor tehnice privind generarea rapoartelor dar și a modului de interpretare a datelor.

Modul de testare: testare obligatorie.

Certificarea: Beneficiarii instruirii vor primi certificate care atestă promovarea cursului în baza rezultatului testării finale.

Tutorele cursului:

Tatiana Ciaglic, șef Secție, formator INJ, formator al Programului HELP al Consiliului Europei.

Asistenţă tehnicătatiana.ciaglic@inj.gov.md

Înscrie-te la curs!