Vizită de curtoazie la Institutul Național al Justiției a Șefului Oficiului Consiliului Europei în Moldova

17. 01. 2019

Directorul Institutului Național al Justiției, Diana Scobioală, l-a primit în vizită, miercuri, 16 ianuarie 2019, pe William Massolin, Șef al Oficiului Consiliului Europei în Moldova. Dumnealui a intrat în exercițiul funcțiunii la 1 octombrie 2018, aceasta fiind prima sa vizită la Institut.

La întrevedere discuțiile au fost concentrate în jurul subiectelor privind cooperarea în domeniul instruirilor pentru reprezentanții sistemului judiciar din Republica Moldova. Cele două părți au subliniat că relațiile dintre INJ și CoE au cunoscut o dezvoltare dinamică în ultimii ani și au pus accentul pe importanța continuării parteneriatului stabilit. În context, Diana Scobioală a reiterat că, Consiliul Europei este partenerul-cheie al Institutului Național al Justiției chiar din momentul fondării instituției, iar activitățile comune de formare continuă, precum și instruirile la distanță, prin intermediul Programului HELP, destinate beneficiarilor INJ au un impact pozitiv pentru dezvoltarea profesională a acestora.

În cadrul convorbirilor au fost abordate și teme legate de organizarea unei conferințe privind aplicabilitatea, la nivel național, a standardelor art. 5 din Convenția europeană a drepturilor omului (dreptul la libertate și la siguranță), cu implicarea profesioniștilor din sistemul juridic și a reprezentanților școlilor de magistratură din Parteneriatul Estic. Un alt subiect pus în discuție s-a referit la desfășurarea în comun a unor eventuale acțiuni dedicate aniversării a 70-a a Consiliului Europei.

La întâlnire au mai participat Dumitru Obadă, procuror detașat, formator INJ, și Alexandra Nica, șefa Direcției instruire și cercetare din cadrul INJ.