Vizita audienților INJ la Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare

07. 05. 2018

Joi, 3 mai 2018, audienții Institutului Național al Justiției, candidați la funcția de judecător, au vizitat laboratoarele Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al Inspectoratului General a Poliției din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Scopul vizitei a fost informarea viitorilor judecători despre atribuțiile și rolul Centrului la contracararea și investigarea infracțiunilor comise, precum și despre specificul de activitate a laboratoarelor criminalistice.

Audienții Institutului Național al Justiției, însoțiți de Boris Talpă, șeful Centrului de Informații Juridice, judecător detașat, s-au întâlnit cu Nicolae Bodrug, șeful Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare, Alina Nitrean, șefa Secției managementul calității, Ina Irjanova, șefa Secției examinări documente, și cu alți experți.

În cadrul discuțiilor, candidații la funcția de judecător au aflat despre modul de funcționare a instituției, măsurile întreprinse pentru descoperirea și investigarea infracțiunilor, procedurile moderne și eficiente de examinare în vederea întocmirii unor concluzii argumentate la evaluarea circumstanţelor şi cauzelor infracţiunilor etc. Audienții INJ au luat cunoștință de activitatea secțiilor ale căror domenii de expertiză sunt balistica, traseologia, dactiloscopia, investigații în domeniul informaticii, examinarea tehnică a documentelor etc. De asemenea, viitorilor judecători le-au fost prezentate laboratorul criminalistic mobil tehnico-exploziv și laboratorul criminalistic mobil dotat cu echipament modern destinat cercetării la fața locului.

Menționăm că, anterior, și candidații la funcția de procuror au mers la Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al Inspectoratului General al Poliției pentru a se familiariza cu activitatea acestuia.