Vizita de curtoazie a Ambasadorului SUA în Republica Moldova la INJ

07. 03. 2019

Cu ocazia lansării suportului de curs „Implementarea legislației cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie”, miercuri, 6 martie 2019, Directorul Institutului Național al Justiției, Diana Scobioală, a avut o întrevedere cu Ambasadorul SUA în Republica Moldova, Dereck J. Hogan.

În cadrul întâlnirii, Diana Scobioală a făcut o scurtă prezentare a instituției pe care o conduce, cu accent pe modalitatea de admitere la INJ, activitățile de formare a viitorilor judecători și procurori, precum și a judecătorilor și procurorilor aflați în exercițiul funcțiunii. În context, Directorul INJ a apreciat rolul și contribuția Guvernului Statelor Unite ale Americii la modernizarea edificiului, inclusiv la proiectarea și reconstruirea sălilor de simulare a proceselor de judecată de care beneficiază, în prezent, audienții Institutului Național al Justiției. Totodată, dumneaei a subliniat importanța instruirilor desfășurate în comun cu un impact esențial pentru perfecționarea profesională a beneficiarilor INJ, în mod special pentru grupul-resursă de tineri magistrați.

La rândul său, Ambasadorul SUA în Republica Moldova şi-a exprimat disponibilitatea ca și pe viitor colaborarea pe segmentul instruirilor între Ambasada SUA și Institut să continue. În acest sens, Excelența Sa și-a exprimat deschiderea pentru oferirea asistenței și suportului necesar pentru ca Institutul Național al Justiției să implementeze cu succes reformele inițiate, care vor contribui considerabil la calitatea formărilor și, în același timp, la eficientizarea actului de justiţie în Republica Moldova.

În cadrul vizitei, Ambasadorul și oaspeții, ghidați de gazdă, au făcut un tur al încăperilor renovate care au fost proiectate și reparate cu ajutorul financiar al Guvernului Republicii Moldova și Ambasadei SUA în Republica Moldova, prin intermediul proiectului PNUD „Suport pentru reforma sectorului justiției în Moldova”.

La întrevedere au mai participat reprezentanți ai Secției justiție penală și aplicarea legii de la Ambasada SUA în Republica Moldova: Timothy Buckley, director, Kevin Lanigan, consilier juridic superior, și Radu Foltea, consilier juridic, precum și Inga Fortună, procuror detașat, membru al Consiliului Superior al Procurorilor, Valentina Conțescu, Institutul Național al Justiției, Alexandra Nica, șefa Direcției instruire și cercetare, INJ, și Dumitru Obadă, procuror detașat, INJ.