Vizita delegației de la Departamentul de Stat și Ambasada SUA la INJ

18. 07. 2018

Directorul Institutului Național al Justiției, Diana Scobioală, s-a întâlnit azi, 18 iulie 2018, cu delegația în frunte cu dna Maria Sloniewsky, responsabilă pentru Moldova din cadrul Oficiului Coordonatorului Asistență SUA pentru Europa și Asia (EUR/ACE) al Departamentului de Stat al SUA. 

Dna Maria Sloniewsky a fost însoțită de colaboratorii Ambasadei SUA la Chișinău, Secția justiție penală și aplicarea legii, dl Timothy Buckley, director, dl Kevin Lanigan, consilier juridic superior, dl Radu Foltea, consilier juridic, dna Tatiana Lungu, manager de programe, și dna Theresa Howkins, responsabilă pentru vizită.

Discuţiile s-au axat, în mare parte, pe evoluțiile INJ referitoare la reforma instituțională, formarea inițială și continuă a judecătorilor, procurorilor, precum altor beneficiar ai INJ.

În acest context, Directorul Institutului Național al Justiției a vorbit despre modul de funcționare a instituției pe care o conduce, procedeele de formare pe cele două segmente esențiale: instruirea inițială a audienților și instruirea continuă a judecătorilor și procurorilor aflați în funcție, accentul fiind pus pe reformele implementate în procesul de admitere la concursul pentru funcțiile de judecător și de procuror și în procesul de instruire inițială fundamentată pe simulări de procese.

Oaspeții au fost de asemenea interesați de mersul lucrărilor de reparație capitală care se desfășoară la INJ, în vederea creării noilor săli dotate pentru desfășurarea simulărilor de procese incluse în Planul de formare inițială substanțial reconceptualizat anul trecut. 

La întrevedere au mai participat dna Alexandra Nica, șefa Direcției instruire și cercetare din cadrul INJ, și dna Valentina Conțescu, consilier al Directorului.