Webinar: „Regimul de proprietate matrimonială şi consecinţele patrimoniale ale parteneriatului înregistrat”

03. 12. 2018

Stimaţi beneficiari ai INJ!

Vă anunţăm că Reţeaua europeană de formare judiciară (EJTN) a început înregistrarea la webinarul Regimul de proprietate matrimonială şi consecinţele patrimoniale ale parteneriatului înregistrat”.

Descriere generală: La 29 ianuarie 2019 vor intra în vigoare cele două regulamente UE privind proprietatea matrimonială şi consecinţele patrimoniale ale parteneriatului înregistrat. Judecătorii vor fi obligaţi să aplice aceste instrumente ori de câte ori căsătoria sau parteneriatul înregistrat va avea o dimensiune transfrontalieră.

Grup-țintă: Judecători şi procurori, preferabil cei implicaţi în cooperarea judiciară în materia dreptului familiei.

Data desfăşurării şi durata: Joi, 13 decembrie 2018, 03:00 – 04:30 EET, 90 de minute.

Înregistrare: https://meet51996584.adobeconnect.com/matrimonial-property/event/event_info.html