„Violența împotriva femeilor și violența domestică”: un nou curs HELP tutorat de INJ

26. 05. 2022

Institutul Național al Justiției în parteneriat cu Programul European al Consiliului Europei pentru formarea juriștilor în domeniul drepturilor omului (Programul HELP) au lansat, miercuri, 25 mai 2022, un nou curs de instruire la distanță „Violența împotriva femeilor și violența domestică”. Evenimentul este parte a proiectului Consiliului Europei „Sprijin în implementarea Convenției de la Istanbul în Republica Moldova”.

În deschidere, William Massolin, șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, și Ecaterina Popa, Directoarea interimară a INJ, au remarcat valoarea cursului în vederea îmbunătățirii calității răspunsului judiciar în cazurile de violență împotriva femeilor și a accesului lor la justiție, care, ulterior, va fi integrat în planurile de formare ale Institutului Național al Justiției.

Experții Consiliului Europei – Sandra Veloy Mateu, Manager de proiect, Unitatea de proiecte de consolidare a capacităților și de cooperare, Divizia pentru egalitatea de gen, Louise Hooper, co-autor al cursului respectiv, Emilia Cebotari, ofițer principal de proiect, – precum și tutorii naționali ai programului HELP – Arina Țurcan, formator INJ, și Ecaterina Popa, focal point HELP, formator INJ, – au relatat despre metodologia și cursul HELP, despre Convenția de la Istanbul și abordarea centrată pe victimă, despre provocările și soluțiile privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice în Republica Moldova, despre aspectele practice de implementare e e-cursului etc.

„Violența împotriva femeilor și violența domestică” este al 19-lea curs HELP tutorat la nivel național de Institutul Național al Justiției, la care s-au înregistrat 78 de beneficiari: judecători, procurori, asistenți judiciari, grefieri, consultanți ai procurorului, avocați care acordă asistență juridică garantată de stat etc. În perioada 25 mai-25 iulie curent, aceștia vor parcurge șapte module interactive care, pe lângă cadrul juridic internațional/european și jurisprudența care reglementează prevenția și protecția femeilor și fetelor împotriva violenței, oferă și instrumente practice pentru abordarea cazurilor de violență de acest fel. În baza rezultatului testării finale, beneficiarii instruirii vor primi certificate HELP.