Admiterea 2017: persoanele admise pentru a fi înmatriculate la cursurile de formare inițială

06. 10. 2017

Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei, prin Hotărârea nr. 9/1 din 06.10.2017, a aprobat listele candidaţilor la funcţii de judecător şi de procuror admişi pentru a fi înmatriculaţi la cursurile de formare iniţială în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei pentru perioada de studii  octombrie 2017 – aprilie 2019.

Atragem atenția candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror care s-au regăsit în listele anexate mai sus că urmează să se prezinte la Comisia specializată a Ministerului Sănătăţii cu dosarul conținând actele și concluziile medicale enunțate AICI