Anunţ: a început înscrierea la examene pentru funcția de judecător în temeiul vechimii în muncă

01. 02. 2017

Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei anunţă demararea procedurii de înscriere la examenul pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător în temeiul vechimii în muncă.

Temei pentru depunerea cererii de participare la examenul pentru persoanele care candidează la funcția de judecător îl constituie hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii privind remiterea materialelor solicitanţilor la funcţia de judecător în temeiul vechimii în muncă pentru susţinerea examenului în faţa Comisiei de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei.

Persoanele incluse în Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii pentru susţinerea examenului pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător în temeiul vechimii în muncă depun la secretarul Comisiei pentru examenele de absolvire o cerere de participare la examen, cu anexarea copiei de pe carnetul de muncă și copiei hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii privind remiterea pentru susţinerea examenului în faţa Comisiei pentru examenele de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei.

Cererea de înscriere la examenul pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător în temeiul vechimii în muncă se depune personal, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului privind desfășurarea examenului (de luni până vineri, între orele 9.00-17.00), la sediul Institutului: mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 1, telefon de contact: 0(22)22-81-86.

Lista participanţilor la examenul pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător în temeiul vechimii în muncă va fi afişată pe panoul informativ din sediul Institutului şi publicată pe paginile web ale Institutului Naţional al Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii cu cel târziu 3 zile până la data începerii examenului.

Tematica examenelor și modelul de cerere le găsiți AICI.