Beneficiarii INJ vor dobândi noi cunoștințe în cadrul cursului HELP „Azilul și drepturile omului”

13. 02. 2024

Judecători, procurori, avocați care acordă asistență juridică garantată de stat și asistenți judiciari vor urma un nou curs de instruire la distanță „Azilul și drepturile omului”, elaborat de Programul european pentru formarea juriștilor în domeniul omului (Programul HELP) și tutorat de Institutul Național al Justiției. Evenimentul de lansare a e-cursului a avut loc luni, 12 februarie 2024, în cadrul proiectului Consiliului Europei „Consolidarea protecției drepturilor omului ale refugiaților și migranților din Republica Moldova”.

„Astăzi, având în vedere contextul regional sensibil care a determinat mișcări masive de populație, este mai important ca niciodată să susținem cu fermitate angajamentul nostru față de drepturile refugiaților și să promovăm o politică de azil care să fie bazată pe principii de justiție, umanitate și solidaritate. Noul curs va fi o contribuție semnificativă a Programului HELP și a Consiliului Europei în dezvoltarea capacităților profesionale ale beneficiarilor Institutului Național al Justiției”, a afirmat, în mesajul său de salut, Ecaterina Popa, Directoare interimară a INJ, focal point HELP.

Marius Ciprian Toth, Șeful adjunct al Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, a menționat următoarele: „Gestionarea migrației și a azilului necesită eforturi colective, însă profesioniștii din domeniul juridic – judecători, avocați, procurori și asistenți judiciari – joacă un rol semnificativ în asistarea refugiaților, inclusiv a persoanelor strămutate din Ucraina. Acest curs HELP este o oportunitate de a-i familiariza cu standardele internaționale și europene în materie de azil, precum și cu jurisprudența relevantă a Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene, explicând atât măsurile aplicabile ale Consiliului Europei, cât și cele ale Uniunii Europene”.

În cadrul lansării moderate de Tatiana Bedros, coordonatoare superioară de proiect, au fost prezentate evoluțiile recente ale Programului HELP al Consiliului Europei și aspecte ale legislației naționale în materia azilului, inclusiv provocările privind asigurarea drepturilor omului în contextul geopolitic actual, de către Oana-Georgiana Girlescu, manager de proiect, Divizia de formare în domeniul justiției și al drepturilor omului, Directoratul general drepturile omului și supremația legii al CoE, și Oleg Palii, consultant al CoE. Despre procesul de adaptare la ordinea juridică internă a cursului, modul și etapele de parcurgere a acestuia au vorbit tutorii naționali HELP, consultanți CoE – Cezara-Elena Polisca și Ion Bocan.

Cursul HELP „Azilul și drepturile omului” este axat pe descrierea cadrului internațional și european în materie de azil, precum și a jurisprudenței relevante a Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene. În cele cinci module sunt vizate aspecte prioritare legate de azil: nereturnarea, dreptul la viață și interzicerea relelor tratamente, detenția și primirea, viața de familie și dreptul la un remediu efectiv.