Anunturi

26.07.2012

Institutul Naţional al Justiţiei organizează concurs pentru suplinirea funcţiei de consultant în Secţia abilităţi non-juridice, relaţii cu publicul şi editări, Direcţia instruire şi cercetare.

26.07.2012


Institutul Naţional al Justiţiei anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei de şef Secţie financiară, Direcţia economico-administrativă.

26.07.2012


mso-ansi-language:RO;mso-fareast-language:RU" xml:lang="RO">Institutul Naţional al Justiţiei anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei de şef Direcţie instruire şi cercetare.

13.07.2012


minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-no-proof:yes" xml:lang="EN-US">Baku invită la o conferinţă internaţională

26.06.2012

Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei anunţă concursul de admitere la Institutul Naţional al Justiţiei pentru instruirea iniţială în perioada 1 octombrie 2012 – 31 martie 2014.