Evenimente

11.11.2010

La 10 şi 11 noiembrie curent, INJ, în colaborare cu Misiunea Norvegiană de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova a organizat cel de al treilea seminar pentru judecători cu tematica „Utilizarea practică a hotărîrilor CtEDO la nivel naţional” .

05.11.2010

INJ în colaborare cu Misiunea Norvegiană de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova a organizat seminarul pentru formarea formatorilor naţionali în domeniul arestării preventive care şi-a desfăşurat lucrările la 4-5 noiembrie curent.

02.11.2010

Timp de două zile la Institutul Naţional al Justiţiei şi-a desfăşurat lucrările seminarul „Eficientizarea procesului penal prin interacţiunea dintre profesii”, organizat în colaborare cu Misiunea Norvegiană de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova (NORLAM), cu participarea judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor.

02.11.2010

La 22 octombrie şi 2 noiembrie curent, Asociaţia Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Rîului Eco-TIRAS în parteneriat cu Institutul Naţional al Justiţiei a organizat două seminare pentru judecători cu tematica „Convenţia Aarhus privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului”. Primul seminar a avut loc în mun. Chişinău (hotelul „Turist” ), iar al doilea şi-a desfăşurat lucrările în or. Bălţi (hotelul „Bălţi”). Seminarele fac parte din cadrul Proiectului susţinut de către Fundaţia Rosa Luxembourg din Germania şi înscrie modalitatea de aplicare a prevederilor Convenţiei în instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova.

02.11.2010

La 2 noiembrie curent, în sala de conferinţe a INJ a avut loc lecţia publică „Litigarea cauzelor de rele tratamente şi discriminare pe bază de gen” cu participarea judecătorilor, procurorilor, avocaţilor, juriştilor, studenţilor de la facultăţile de drept şi jurnalism, precum şi a reprezentanţilor societăţii civile şi mass-media. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu INJ şi face parte din cadrul Proiectului „Consolidarea protecţiei juridice şi sporirea nivelului de conştientizare cu privire la aplicarea relelor tratamente pe motiv de discriminare în Moldova, inclusiv în regiunea Transnistriană” − Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Democraţie şi Drepturile Omului (IEDDO) şi co-finanţat de PNUD Moldova în cadrul „Proiectului Comun al Agenţiilor ONU din Republica Moldova pentru promovarea şi protecţia drepturilor omului”.