Convenția Europeană a Drepturilor Omului în vizorul angajaților CNA

19. 10. 2017

Institutul Național al Justiției și Centrul Național Anticorupție (CNA) desfășoară, pe 19 și 20 octombrie curent, seminare dedicate Convenției Europene a Drepturilor Omului pentru angajații CNA.

Activitățile de instruire vor fi facilitate de către Diana Scobioală, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar, Directorul INJ, Alexandra Nica, magistru în drept, șefa Direcției instruire și cercetare a INJ, și Olga Dorul, doctor în drept, conferențiar universitar, formator INJ.

În cadrul programului de dezvoltare profesională vor fi supuse discuțiilor mai multe articole din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, printre care: dreptul la viață, interzicerea torturii, dreptul la libertate și la siguranță, dreptul la un proces echitabil, dreptul la respectarea vieții private și de familie, libertatea de gândire, de conștiință și de religie, principiul proporționalității și drepturile calificate. Pe lângă aspectele teoretice abordate în cadrul orelor de instruire, participanții vor fi antrenați și în exerciții interactive.

Organizarea acestor seminare se încadrează în lista evenimentelor consacrate Zilei Juristului care, în Republica Moldova, se marchează pe 19 octombrie.