Directorul INJ a participat la conferința internațională „Rolul autorităților de urmărire penală în combaterea traficului de ființe umane”

05. 04. 2019

În perioada 3-4 aprilie 2019, Directorul Institutului Național al Justiției, Diana Scobioală, a participat la lucrările conferinței internaționale „Rolul autorităților de urmărire penală în combaterea traficului de ființe umane”, care s-a desfășurat la Baku, Azerbaidjan.

În cadrul evenimentului, Directorul INJ a prezentat experiența instituției pe care o conduce în domeniul instruirilor privind traficul de ființe umane pe cele trei dimensiuni: formare inițială, formare continuă și formare la distanță. 

„Institutului Național al Justiției i s-a atribuit un rol distinct în cadrul Strategiei naționale de prevenire și combatere a traficului de ființe umane pentru anii 2018-2023. Fiind unicul centru de pregătire inițială a viitorilor judecători și procurori, precum și de instruire continuă a judecătorilor și procurorilor aflați în funcție, am inclus tematica luptei împotriva traficului de persoane în programele de formare inițială, continuă și la distanță, iar pentru fiecare tip de formare am elaborat metodologii de predare separate”, a subliniat Directorul Institutului Național al Justiției.

Totodată, Diana Scobioală a menționat importanța fortificării relațiilor de cooperare interinstituțională în domeniul dezvoltării profesionale a judecătorilor și procurorilor și împărtăşirea bunelor practici pe acest segment.

Organizat de către Agenția ONU pentru Migrație, Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Azerbaidjan, și Academia de Justiție din Azerbaidjan, evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor judiciare din țara gazdă, Belarus, Bulgaria, Germania, Republica Macedonia de Nord, Republica Moldova, România, Suedia, Turcia, Ucraina, precum și experți de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Eurojust și Interpol.

Conferința internațională a avut drept scop schimbul de experiențe și împărtășirea de bune practici privind urmărirea penală a cazurilor de trafic de ființe umane, precum și discuții despre provocările cu care se confruntă țările de origine, de destinație și de tranzit.