Ediția a VI-a a concursului de referate „Drepturile omului, starea de urgență și statul de drept” s-a desfășurat online

13. 06. 2020

„Drepturile omului, starea de urgență și statul de drept” a fost genericul ediției a VI-a a concursului de rapoarte la care au participat audienții promoției a XIII-a de la Institutul Național al Justiției. Candidații la funcția de judecător au prezentat, miercuri, 10 iunie 2020, în regim online, referatele elaborate, iar candidații la funcția de procuror – sâmbătă, 13 iunie 2020.

Câștigătorii ediției din acest an au fost: din grupa viitorilor judecători, Tamara Crinițcaia și Marcel Lupu – locul I, Gheorghe Graur, Vadim Gribincea și Adela Cazacu – locul  II, Vasili Oprea și Ștefan Epure – locul III; iar din grupa viitorilor procurori, Victor Cimbir și Nadejda Olaeri – locul I, Maria-Lucia Candu locul - II, Cristina Mahu și Nicu Osoianu – locul III.

În total la concurs au fost prezentate 30 de referate în care au fost abordate particularitățile stării de urgență, îndeosebi în ceea ce privește derogările de la respectarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, mecanismele procesuale de garantare a dreptului la un proces echitabil, dreptul presei de a comunica publicului larg informații complete și oficiale despre starea de sănătate a persoanelor și măsurile întreprinse de autorități, respectarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ale pacienților, libertatea de circulație, libertatea întrunirii și libertatea de religie.

Concurenții au reliefat anumite aspecte și rezultate ale cercetării tematicii alese în fața unui juriu format din Diana Scobioală, Director al Institutului Național al Justiției, Radu Foltea, Secretar de Stat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova, Angela Motuzoc, Președinte al Consiliului Superior al Procurorilor, Carolina Ciugureanu-Mihailuță, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Oleg Rotari, Agent Guvernamental al Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, și Valentin Roșca, șef al Secției formare continuă, INJ. Lucrările au fost evaluate în funcție de originalitatea formei de prezentare, identificarea și explicarea principalelor probleme reflectate, argumentarea opiniei expuse, corectitudinea utilizării termenilor și limbajul juridic adecvat.