Etica și judgecraft: crearea matricei de abilități pentru a fi un bun judecător

19. 09. 2022

În vederea conștientizării actualei diversități a concepțiilor etice și a influenței lor asupra interpretării legii și a evaluării stării de fapt, formatorii Institutului Național al Justiției au participat la seminarul „Etică și judgecraft – arta de a fi judecător”. Axat pe setul de competențe comune aplicabile judecătorilor la toate nivelurile de jurisdicție, tematica programului de instruire a inclus elemente privind comportamentul judiciar și de etică, capacitatea de adaptare judiciară și practicarea abilităților non-juridice în sala de judecată.

Seminarul s-a desfășurat în perioada 15-16 septembrie 2022, la București, România, fiind susținut de formatorii Institutului Național al Magistraturii (INM) – Roxana Rizoiu, Dana Burcă, Horațius Dumbravă, judecător, și Cristian Daniel Oana, judecător. Experții au sprijinit dezbaterile și exprimarea punctelor de vedere asupra aspectelor care au fost puse în discuție, atât prin prisma instituțiilor juridice, cât și prin soluționarea cazurilor practice. Astfel, participanții au asimilat cunoștințe privind aspecte generale de comunicare și reziliență, identificarea situațiilor non-juridice relevante pentru rezolvarea legală și temeinică a unor probleme de natură juridică și aplicarea în activitatea curentă a soluțiilor găsite în cadrul atelierelor de lucru.

Participarea formatorilor Institutului Național al Justiției la seminarul organizat de INM a avut loc în contextul implementării proiectului „Consolidarea sistemului de justiție prin organizarea unor misiuni de transfer de expertiză adresate judecătorilor și procurorilor din Republica Moldova”, asigurat de Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid), sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe din România, datorită susținerii acordate pentru realizarea reformei în sistemul de justiție național. Direcțiile de cooperare ale proiectului vizează implicarea judecătorilor și procurorilor din Republica Moldova în activitățile de dezvoltare profesională organizate de INM, vizite de studiu la instituțiile din cadrul sistemului judiciar român, precum și invitarea în calitate de experți a formatorilor INM la instruirile destinate magistraților moldoveni.