A fost creat un grup-resursă de tineri judecători, viitori formatori ai INJ

15. 09. 2017

Astăzi, 15 septembrie, a avut loc lansarea proiectului privind crearea unui grup-resursă de tineri magistrați, care urmează să devină formatori ai Institutului Național al Justiției.

La inițiativa Președintelui Curții Supreme de Justiție Mihai Poalelungi, Institutul Național al Justiției, Curtea Supremă de Justiție și Consiliul Superior al Magistraturii au decis formarea unui grup de tineri judecători care vor fi pregătiți în diverse domenii în cadrul activităților de formare continuă și formare formatori. Proiectul prevede ca reprezentanții săi să aducă în sistemul judiciar un suflu nou cu scopul de a-i spori independența, integritatea, credibilitatea și eficiența.

Drept criterii de selecție a membrilor grupului au servit cunoașterea limbilor străine, vârsta, repartizarea echitabilă de gen, precum și repartiția teritorială. Cu suportul partenerilor de dezvoltare, tinerii judecători vor beneficia de o serie de instruiri și stagii peste hotare, iar ulterior vor avea statut de formatori ai INJ.

Despre necesitatea creării grupului-resursă, conceptul și structura acestuia, precum și despre așteptările pe care le au, au vorbit Diana Scobioală, Directorul INJ, Mihai Poalelungi, Președintele CSJ, Vladimir Cebotari, Ministru al Justiției, Tim Buckley, Director, Secția justiție penală și aplicarea legii din cadrul Ambasadei SUA în Republica Moldova, Victoria Sănduța, judecător la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, Aliona Bleah, reprezentanta Fundației Germane pentru Cooperare Juridică Internațională, Tatiana Puiu, coordonator de proiect la Freedom House Moldova, și Carmen Mușat, expert în comunicare (ATRECO).

Tot în cadrul evenimentului a fost lansat manualul „Modele de acte judecătorești în procesul contravențional”, realizat în cadrul Institutului Național al Justiției la propunerea Curții Supreme de Justiție. Ediția, coordonată de Mihai Poalelungi, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar, și Artur Airapetean, doctor în drept, conferențiar universitar, întrunește mai mulți autori care și-au propus să prezinte modele de acte judecătorești în domeniul contravențional și să introducă în practica judiciară din Republica Moldova formule juridice corecte în limba română. Volumul va fi distribuit instanțelor din țară pentru a le fi de ajutor magistraților la elaborarea actelor judecătorești în activitatea de zi cu zi.