Institutul Național al Justiției din Republica Moldova a încheiat un Memorandum de cooperare cu Academia de Justiție din Republica Turcia

24. 06. 2024

Luni, 24 iunie 2024, la Ankara, a fost încheiat un Memorandum de cooperare între Institutul Național al Justiției din Republica Moldova și Academia de Justiție din Republica Turcia. Documentul reprezintă un pas important în consolidarea relațiilor bilaterale în sectorul de drept și, în special, al formării juridice, având potențial de a aduce beneficii părților prin schimbul de cunoștințe și bune practici.

Memorandumul de cooperare, semnat de Adrian Cerbu, Director interimar al Institutului Național al Justiției, și Muhittin Özdemir, Președinte al Academiei de Justiție, stabilește forme de colaborare pe segmentul pregătirii profesionale a judecătorilor, a procurorilor, a audienților, a asistenților judiciari și a consultanților procurorului din ambele țări. Semnatarii și-au asumat mai multe angajamente, printre care figurează organizarea în comun a programelor de formare juridică, transferul de expertiză, dezvoltarea platformelor digitale pentru e-learning, elaborarea materialelor educaționale, metodologice și practice etc.

Încheierea Memorandumului de cooperare are loc în contextul vizitei, în perioada 24-27 iunie 2024, a delegației Institutului Național al Justiției la Ankara pentru a participa la un curs de instruire specializat în domeniul combaterii infracțiunilor cibernetice. Din delegație fac parte Adrian Cerbu, Director interimar, Ecaterina Popa, șefa Direcției instruire și cercetare, Olga Marandici, șefa Secției relații internaționale, Ghenadie Mîra, Președinte interimar al Curții de Apel Chișinău, membru al Consiliului INJ, și Mihail Ivanov, procuror de legătură la Agenția UE pentru cooperare în justiție penală (Eurojust). Sesiunile de formare urmăresc aprofundarea cunoștințelor privind cadrul normativ internațional în materie, analizarea unor cazuri actuale de criminalitate cibernetică, familiarizarea cu tehnici de colectare a probelor electronice în investigarea infracțiunilor de acest gen etc.

De asemenea, delegația INJ va efectua vizite de lucru la Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Judecătorilor și al Procurorilor, Curtea de Casație și Curtea Constituțională din Ankara.

Deplasarea reprezentanților INJ la Ankara a fost posibilă datorită Proiectului USAID de reformă a justiției și combatere a corupției (JARA) și Academiei de Justiție din Republica Turcia.