Institutul Național al Justiției la primul său jubileu

09. 11. 2017

Azi, 9 noiembrie 2017, se împlinesc zece ani de când a fost lansată oficial activitatea Institutului Național al Justiției. Evenimentul a avut loc în Sala de conferințe a INJ, cu participarea șefului statului de atunci și a Secretarului General al Consiliului Europei.

Timp de zece ani, Institutul Național al Justiției s-a impus în cadrul sistemului moldovenesc de drept, azi fiind singurul centru de formare inițială a viitorilor judecători și procurori, precum și cel mai important în domeniul formării continue a judecătorilor și procurorilor aflați în funcție, a personalului instanțelor judecătorești, consilierilor de probațiune, consultanților procurorilor și avocaților care asigură asistență garantată de stat.

Prima promoție de absolvenți a Institutului Național al Justiției a avut loc în 2009, iar pe parcurs INJ a pregătit pentru sistem 117 candidați la funcția de judecător și 197 de candidați la funcția de procuror. Acestora li se vor alătura 20 de candidați la funcția de judecător și 25 de candidați la funcția de procuror care își exercită în prezent practica profesională în instituțiile sistemului național de drept, iar alți 44 de audienți admiși la studii în anul curent vor completa în 2019 această nouă generație de judecători și procurori.

Azi, Institutul Național al Justiției s-a încadrat plenar, susține și promovează politica de înnoire a corpului de judecători și cel de procurori cu cadre tinere, competente, integre, cu o reputație morală și profesională ireproșabilă. Pentru a atinge scopul asumat, s-au făcut și se fac remanieri esențiale în programele de studiu, dar și în condițiile de admitere.

Toate acestea sunt posibile datorită unei bune cooperări cu Consiliul Superior al Magistraturii și Curtea Supremă de Justiție, cu Consiliul Superior al Procurorilor și Procuratura Generală, cu Ministerul Justiției, dar și grație susținerii din partea partenerilor de dezvoltare, în primul rând – Consiliul Europei, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Ambasada Statelor Unite ale Americii.

Transmitem pe această cale felicitări și mulțumiri tuturor celor care au depus eforturi la lansarea INJ, precum și celor care susțin în continuare activitatea Institutului Național al Justiției.