Institutul Național al Justiției a semnat un Memorandum de cooperare cu Academia de Justiție din Republica Azerbaidjan

03. 04. 2019

Un Memorandum de cooperare în domeniul formărilor a fost semnat miercuri, 3 aprilie 2019, de către Directorul Institutului Național al Justiției din Republica Moldova, Diana Scobioală, și Rectorul Academiei de Justiție din Republica Azerbaidjan, Elchin Khalafov.

Evenimentul s-a produs în cadrul vizitei Directorului INJ la Baku, Azerbaidjan, pentru a participa la atelierul de lucru „Rolul autorităților de urmărire penală în combaterea traficului de ființe umane”, organizat de către Agenția ONU pentru Migrație, Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Azerbaidjan, și Academia de Justiție din Azerbaidjan, în perioada 3-4 aprilie 2019.

„Astăzi am pus bazele unei cooperări bilaterale, care, cu siguranță, va fi în folosul ambelor părți. Vom studia cu mare interes experiența colegilor noștri din Azerbaidjan și suntem deschiși să împărtășim programele și metodologiile pe care le utilizăm în procesele de instruire inițială, instruire continuă și instruire la distanță”, a menționat Diana Scobioală.

Semnarea acestui document vine să faciliteze cooperarea dintre instituțiile de formare judiciară din cadrul statelor Parteneriatului Estic – unul dintre obiectivele strategice ale Institutului Național al Justiției. Astfel, schimbul de cunoștințe și împărtășirea de bune practici, precum și fortificarea capacităților instituționale de a furniza programe de instruire care să corespundă standardelor europene în materie vor fi realizate prin intermediul unei rețele de schimb de experiență a școlilor de magistratură din regiune.

Memorandumul semnat stabilește un cadru general de cooperare între ambele instituții și creează premise inclusiv pentru promovarea formării de calitate a judecătorilor şi procurorilor, a candidaţilor la funcţii de judecător şi de procuror, precum şi a altor persoane care activează în sectorul justiţiei din Republica Moldova și Republica Azerbaidjan.