La INJ a avut loc Olimpiada Națională de Drept, ediția a III-a

31. 05. 2019

În perioada 29-31 mai 2019, Institutul Național al Justiției a fost gazda Olimpiadei Naționale de Drept, ediția a treia. Competiția a întrunit studenți ai facultăților de drept ale instituțiilor de învățământ superior din țară și a avut drept scop dezvoltarea și valorificarea potențialului intelectual al viitorilor specialiști în domeniul jurisprudenței.

Competiția s-a desfășurat în trei etape: proba preliminară constituită din calificarea și soluționarea unei spețe propuse cu aspecte din drept civil, penal, de procedură civilă și penală, proba semifinală – completarea unui formular de cerere adresată Curții Europene a Drepturilor Omului în temeiul unei decizii irevocabile naționale și proba finală – simularea unui proces judiciar verbal.

Prestanța tinerilor a fost apreciată de un juriu alcătuit din Diana Scobioală, Director al Institutului Național al Justiției, Victoria Iftodi, Ministru al Justiției, Raisa Apolschii, judecător la Curtea Constituțională, Boris Talpă, șef al Centrului de Informații Juridice al INJ, judecător detașat, Dumitru Pulbere, membru al Consiliului Superior al Procurorilor, ex-președinte al Curții Constituționale, și Maxim Lebedinschi, consilier în domeniul juridic şi relaţiilor instituţionale, reprezentant al Preşedintelui Republicii Moldova în relaţiile cu Parlamentul şi Guvernul. La evaluare, juriul a ținut cont de cunoștințele procesuale și materiale, corectitudinea manifestată în procesul judiciar, ingeniozitate, ținută și argumentare.

În etapa finală, care a avut loc vineri, 31 mai 2019, au concurat trei echipe formate din reprezentanți ai Universității de Stat din Moldova, ai Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” și ai Institutului de Relații Internaționale din Moldova. Echipele au pregătit fie poziția de apărare, fie de învinuire, fie au jucat rolul de judecători într-un proces de judecată improvizat pe baza unei spețe.

Locul I l-au obținut studenții echipei Facultății de drept a Universității de Stat din Moldova Adela Bulgac, Pavel Spatari și Cristian Rotaru.