Lecție practică pentru viitorii grefieri de la Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău

29. 11. 2019

Pentru prima dată, la Institutul Național al Justiției s-a desfășurat astăzi, 29 noiembrie 2019, lecția practică „Utilizarea tehnologiilor informaționale și gestionarea electronică a dosarelor” la care au participat elevii anului trei, specialitatea „Jurisprudență”, calificarea „Grefier”, de la Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău.

Sesiunile de instruire au acoperit subiecte privind modul de funcționare a sistemului informațional judecătoresc, în special aplicarea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, versiunea 5.0 (PIGD 5.0) și a Sistemului de înregistrare audio a ședințelor de judecată FEMIDA.

Utilizarea simulatorului PIGD 5.0 a oferit conotații practice lecției și a contribuit la o înțelegere mai clară de către elevi a rolului grefierului în gestionarea electronică a procesului de judecată.

Instruirea a fost facilitată de către formatorul INJ – Tatiana Ciaglic, șefa Secției e-instruire a Centrului de Informații Juridice din cadrul Institutului Național al Justiției.

Activitatea de formare a fost organizată la solicitarea Colegiului „Alexei Mateevici” din Chișinău în vederea punerii în practică a cunoștințelor teoretice acumulate de către viitorii grefieri în cadrul cursului „Controlul de gestionare a dosarelor”.