Masă rotundă în domeniul achizițiilor publice la INJ

26. 04. 2019

La 25 aprilie 2019, în incinta Institutului Național de Justiție, au avut loc discuții între reprezentanții Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) și ai sistemului de drept: judecători, procurori, președinți și vicepreședinți de instanțe, membri ai Consiliului Superior al Procurorilor și ai Consiliului Superior al Magistraturii.

Masa rotundă a avut ca subiect domeniul achizițiilor publice și familiarizarea participanților cu activitatea și misiunea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor.

Cu un cuvânt de deschidere a venit Diana Scobioală, Director al Institutului Național al Justiției, care a salutat inițiativa de împărtășire a noilor schimbări legislative din domeniul achizițiilor publice exponenților sistemului judiciar.

În cadrul mesei rotunde, Anatolie Zagorodnîi, Director general ANSC și Irina Gutnic, Directorul adjunct ANSC, au realizat o prezentare generală a Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, descriind, în particular, atribuțiile și procedurile de soluționare a contestațiilor, precum și soluțiile pronunțate de către instituția pe care o reprezintă. Gheorghe Ghidora, șef adjunct al Direcției Juridice a relatat despre principalele modificări conceptuale ale Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și abordarea procedurii de contencios administrativ în contextul noilor prevederi ale Codului administrativ.

Masa rotundă, desfășurată în contextul dezvoltării aptitudinilor necesare în domeniul achizițiilor publice pentru toți beneficiarii din sistemul judiciar, a fost organizată de Institutul Național al Justiției în colaborare cu Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor.