Noi instruiri în domeniul scrierii juridice și al prezentării în fața instanței, pentru tinerii din profesii juridice

27. 09. 2022

În contextul promovării dialogului și a sinergiei interprofesionale, Institutul Național al Justiției și Asociația Barourilor Americane Inițiativa pentru Supremația Legii (ABA ROLI) organizează, în perioada 26-29 septembrie 2022, două instruiri cu tematica „Tehnici de prezentare a cauzei în fața instanței de judecată” și „Argumentare și scriere juridică”. Acestea au loc în cadrul Programului pentru Tinerii din Profesiile Juridice, după modelul cursurilor de instruire de la National Institute of Trial Advocacy (NITA) din SUA.

Sesiunile de formare, adresate tinerilor magistrați, procurori și avocați, sunt facilitate de experții din cadrul NITA: Barbara S. Barron și William J. Hunt. Pe parcursul a patru zile, participanții vor fi familiarizați cu stilul american al argumentării scrise, cu aspecte privind audierea directă și încrucișată, precum și cu modul de prezentare a mijloacelor materiale de probă. Fiind repartizați în grupuri mici, cursanții vor întocmi cereri de excludere a mijloacelor materiale de probă și cereri de excludere a procesului-verbal de prezentare spre recunoaștere, vor dezvolta competențe de audiere directă și încrucișată etc.

Activitățile de instruire sunt parte a Programului de susținere a reformei justiției penale și combatere a corupției, implementat de ABA ROLI, cu suportul financiar al Departamentului de Stat al SUA.