Raportul de activitate al INJ pentru anul 2017, aprobat de Consiliul INJ

05. 02. 2018

În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Institutului Național al Justiției, care a avut loc pe 5 februarie, a fost examinat și aprobat Raportul de activitate al INJ pentru anul 2017.

Raportul a fost prezentat de către Diana Scobioală, Directorul Institutului Național al Justiției. Dumneaei a punctat principalele aspecte aferente activității instituției pe care o conduce: optimizarea procesului de desfășurare a concursului de admitere și introducerea unei noi etape de examinare – testul psihologic eliminatoriu; modificarea esențială a procesului de formare inițială cu accent pe aplicabilitatea cunoștințelor acumulate de către audienți; reconceptualizarea planurilor de formare continuă, acestea având un format modular cu arie tematică atât juridică, cât și non-juridică și interdisciplinară; dezvoltarea rețelei de formatori și impulsionarea cercetărilor științifice în cadrul INJ; ajustarea infrastructurii INJ pentru sporirea accesibilității persoanelor cu dizabilități etc.

Versiunea integrală a Raportului o puteți accesa AICI.

În cadrul ședinței, au fost discutate și alte subiecte ce țin de activitatea curentă a Institutului Național al Justiției.