Reprezentanții INJ au participat la Conferința anuală HELP și la Reuniunea Rețelei regionale a instituțiilor de formare judiciară din Parteneriatul Estic

08. 07. 2024

Conferința anuală a Programului Consiliului Europei de educație în domeniul drepturilor omului pentru profesioniștii din domeniul juridic (HELP), aflată la cea de-a 20-a ediție, și-a desfășurat lucrările în perioada 4-5 iulie 2024, la Strasbourg.

Evenimentul a avut loc sub egida Președinției lituaniene a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei și a reunit delegați ai școlilor de magistratură din statele membre ale CoE, precum și parteneri de dezvoltare ai Programului HELP. Institutul Național al Justiției din Republica Moldova a fost reprezentat de Ecaterina Popa, șefă a Direcției instruire și cercetare, focal point HELP, și Olga Marandici, șefă a Secției relații internaționale.

Conferința anuală HELP a oferit o platformă de comunicare despre modalitățile de îmbunătățire a instruirilor destinate profesioniștilor din sectorul juridic, implementarea la nivel național a standardelor europene privind drepturile omului și dezvoltarea cooperării între toate instituțiile naționale și internaționale de resort. În particular, au fost abordate subiecte privind cursurile HELP ca instrumente pentru consolidarea colaborării UE-CoE și impactul lor asupra Strategiei europene de formare judiciară, încorporarea cursurilor HELP în curricula națională de pregătire a actorilor din domeniul dreptului, digitalizarea ca sprijin pentru autoritățile naționale în gestionarea eficientă a provocărilor în materie de formare profesională etc.

În cadrul conferinței s-a desfășurat și cea de-a doua ședință a Rețelei regionale a instituțiilor de formare judiciară din Parteneriatul Estic, la care au participat reprezentanții Institutului Național al Justiției. Ca parte a proiectului „Accesul femeilor la justiție: implementarea standardelor Consiliului Europei privind egalitatea de gen și violența împotriva femeilor”, faza a III-a a Parteneriatului pentru Buna Guvernare UE-CoE, reuniunea a avut scopul de evaluare a obiectivelor strategice ale Rețelei în vederea constituirii unei comunități juridice transfrontaliere, îmbunătățirii calității justiției prin intermediul formării profesionale și promovării integrării dimensiunii de gen și a accesului femeilor la justiție.

Programul HELP este principala platformă educațională a Consiliului Europei privind drepturile omului adresată judecătorilor, procurorilor și avocaților. În cei 20 de ani de existență, au fost dezvoltate 54 de cursuri pe diverse teme legate de drepturile omului, fiind disponibile în 658 de versiuni traduse în peste 40 de limbi. Institutul Național al Justiției a preluat și a adaptat la ordinea juridică internă 22 de e-cursuri pe care le prestează, cu asistența tutorilor naționali certificați HELP, pe platformele ILIAS a INJ și HELP a CoE.