În atenția participanților la concursul de admitere 2022!

20. 09. 2022

 

Institutul Național al Justiției atrage atenția asupra faptului că persoanele care vor promova concursul de admitere din acest an urmează să își pregătească dosarul medical pentru a se prezenta la Comisia specializată a Ministerului Sănătății din cadrul Dispensarului Republican de Narcologie.

Dosarul medical trebuie să conțină următoarele acte:

  1. Cererea candidatului la funcția de judecător sau procuror, privind verificarea stării de sănătate;
  2. Fișa medicală a bolnavului de ambulator (F 025/e);
  3. Concluzie despre starea sănătății de la comisia medicală psihiatrică;
  4. Concluzie despre starea sănătății de la comisia medicală narcologică;
  5. Concluzie despre starea sănătății de la medicul de familie, cardiolog, endocrinolog, oftalmolog, otorinolaringolog, chirurg.

Dosarul medical urmează să fie completat până la data de 3 octombrie inclusiv, iar, în perioada 4-5 octombrie curent, – să fie depus la Comisia pentru verificarea stării de sănătate din cadrul Dispensarului Republican de Narcologie.

Menționăm că verificarea stării de sănătate a candidaților care au promovat concursul de admitere se desfășoară conform procedurii și în condițiile specificate de:

  1. Regulamentul cu privire la verificarea stării de sănătate a candidaților la funcția de judecător și a judecătorilor în funcție (aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr.479 din 22.03.2013).
  2. Regulamentul cu privire la verificarea stării de sănătate a candidaților la funcția de procuror și a procurorilor în funcție (aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr.761 din 04.10.2016).
  3. Atenționăm candidații la funcția de procuror să ia cunoștință de modificările operate în Regulamentul cu privire la verificarea stării de sănătate conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 753 din 27.07.2022.

De reținut că, potrivit taxelor stabilite în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituțiile medico-sanitare publice, cheltuielile pentru efectuarea examenelor medicale necesare vor fi acoperite de către solicitanți.