În atenția participanților la concursul de admitere INJ 2022

17. 08. 2022

Conform noilor modificări la Legea nr. 152-XVI privind Institutul Național al Justiției, publicate în Monitorul Oficial din 12.08.2022, participanții la Admiterea INJ-2022 sunt obligați să anexeze la cererea de înscriere la concurs declaraţia de avere şi interese personale pentru anul fiscal precedent şi pentru anul în care a fost depusă cererea de înscriere la concurs, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.1 la Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.

Prin urmare, INJ solicită respectuos ca fiecare concurent să prezinte pe suport de hârtie declaraţia de avere şi interese personale semnată, până la 25 august 2022, ora 17.00, la Comisia de organizare a concursului de admitere (mun. Chișinău, str. Serghei Lazo 1, bir. 216).

În caz de imposibilitate de a veni la sediul INJ, declarația semnată și scanată urmează să fie transmisă, de pe emailul cu care v-ați înregistrat la concurs, la adresa: inj@inj.gov.md, după care originalul semnat trebuie să-l prezentați în prima zi a probei scrise.

Lipsa declarației va servi drept temei pentru excluderea persoanei din concurs.

Pentru întrebări suplimentare, ne puteți contacta la numărul de telefon: 076 076 684.