În atenția persoanelor care candidează la funcția de judecător și de procuror în temeiul vechimii în muncă

30. 12. 2017

Institutul Național al Justiției anunță demararea procedurii de înscriere la Examenul pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă, conform Legii privind Institutul Național al Justiției nr. 152-XVI din 08.06.2006.

Conform prevederilor legale, Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor au remis în adresa INJ listele persoanelor care au solicitat susținerea examenului în fața Comisiei de absolvire a Institutului Național al Justiției cu copia materialelor depuse.

Ținând cont de informația prezentată de CSM, solicităm persoanelor care nu se regăsesc în lista anexată, dar dispun de hotărârea CSM valabilă 2 ani până la momentul înaintării cererii, să depună la secretarul Comisiei de absolvire cererea conform anexei din Regulamentul privind modul de organizare şi desfășurare a examenului pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă și copia dosarului depus la Consiliul Superior al Magistraturii.

Termenul limită de depunere a cererilor este 20 ianuarie 2018, în zilele lucrătoare, între orele 9.00 – 17.00, la sediul Institutului: mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 1.

În ceea ce privește persoanele care se regăsesc în listele respective, vă îndemnăm să urmăriți periodic pagina web a Institutului pentru informații suplimentare referitor la susținerea examenului.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: 076076684.