Funcție vacantă: Șef Secție e-instruire

26. 12. 2022

Institutul Național al Justiției anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante:

Șef Secție e-instruire în cadrul Centrului de Informații Juridice

(1 funcție perioadă nedeterminată)

Concursul pentru selectarea candidaților la funcția de Șef Secția e-instruire include:

 • competiția dosarelor;
 • proba interviului.

Sarcinile de bază ale funcției vacante:

 • asigurarea și îmbunătățirea procesului de instruire electronică: elaborarea, testarea, prestarea, evaluarea calității, nivelului de satisfacție, optimizarea cursurilor electronice;
 • asigurarea managementului eficient al Secției;
 • elaborarea proiectelor de scrisori, răspunsuri în domeniul de competență și expunerea asupra proiectelor de acte normative, proceduri, documente de politici ale INJ;
 • raportarea activităților realizate în cadrul Secției;
 • coordonarea procesului de mentenanță, de dezvoltare și de perfecționare a platformei ILIAS.

Condițiile de participare la concurs:

 • studii superioare de licență/echivalente în domeniul dreptului (studiile adiționale în domeniul tehnologiilor informaționale constituie un avantaj);
 • cunoașterea limbii engleze;
 • experiență de formare (experiența de formare în domeniul juridic constituie un avantaj);
 • cunoștințe temeinice, cursuri de perfecționare, experiență demonstrată în domeniul organizării instruirii electronice, gestionare LMS, management;
 • abilități avansate de operare la calculator, aplicarea soft-urilor specializate pentru elaborarea e-cursurilor, gestionarea platformelor LMS;
 • minim 3 ani de experiență în domeniul de referință.

Actele ce urmează a fi prezentate:

 • cerere de participare la concurs conform Anexei nr. 1;
 • scrisoare de motivare și curriculumul vitae (CV);
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii și certificatelor de participare la cursuri de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (în formă liberă).

Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs în Secția resurse umane, biroul 101, Institutul Național al Justiției, str. Serghei Lazo 1, mun. Chișinău sau la adresa: resurseumane@inj.gov.md.

Data-limită de depunere a dosarelor: 13 ianuarie 2023, ora 17.00.

Informații suplimentare la tel. 022 233119.

După examinarea dosarelor și a condițiilor de participare la concurs, informațiile privind data, ora și locul desfășurării probei interviu vor fi plasate pe pagina web a INJ (www inj.gov.md) și vor fi aduse la cunoștința fiecărui candidat admis la proba interviu.

Salariul de funcție:

Conform Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare.