„Prevenirea și combaterea exploatării și abuzului sexual a copiilor în mediul online”: școală tematică pentru judecători, procurori și ofițeri de urmărire penală

02. 03. 2023

În perioada 28 februarie-2 martie 2023, un grup de judecători, procurori și ofițeri de urmărire penală a participat la școala tematică cu genericul „Prevenirea și combaterea exploatării și abuzului sexual a copiilor în mediul online”. Activitatea a fost organizată în parteneriat de Institutul Național al Justiției și Proiectul Consiliului Europei „Protecția copiilor împotriva violenței și prevenirea acesteia, inclusiv în mediul online în Republica Moldova”, în cadrul Planului de acțiuni al CoE pentru Republica Moldova (2021-2024).

În deschiderea școlii, Ecaterina Popa, Directoare interimară a Institutului Național al Justiției, și William Massolin, Șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, au menționat despre necesitatea abordării multidisciplinare a tematicii date, având în vedere actualitatea și importanța combaterii exploatării și abuzului sexual a copiilor în mediul online.

Programul de instruire a urmărit sporirea cunoștințelor și a aptitudinilor practice ale participanților la investigarea și examinarea eficientă a cazurilor de abuz sexual asupra copiilor, fiind facilitat de consultanții internaționali ai Consiliului Europei: Rajka Vlahovic, Andrea Bradley, Andriana Kostopoulou, și experții naționali: Artur Degteariov, Iurie Roșca, Elena Cobzac. Astfel, au fost abordate subiecte ce țin de punerea în aplicare a standardelor internaționale și europene relevante, inclusiv ale Convenției CoE privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzului sexual și ale Convenției CoE privind criminalitatea informatică. De asemenea, au fost oferite exemple din practicile naționale care se referă la protecția și combaterea exploatării și abuzului sexual în mediul online.