2020-2021

Examenul pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă pentru accederea în funcţia de judecător sau de procuror îl susţin persoanele licențiate în drept cu o vechime în muncă nu mai mică de cinci ani.

Temei pentru depunerea cererii de participare la examenul pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror îl constituie hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii și, respectiv, hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor privind remiterea materialelor solicitanţilor la funcţiile de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă pentru susţinerea examenului în faţa Comisiei pentru examenele de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei

Examenul este susținut în două etape:

1. proba scrisă, care constă în întocmirea a câte două acte procedurale în baza soluţionării unor cauze concrete:

  • hotărâre şi  sentinţă - pentru solicitanţii la funcţia de judecător (în baza unei cauze civile şi a unei cauze penale);
  • rechizitoriu şi ordonanţă de încetare/clasare - pentru solicitanţii la funcţia de procuror (în baza a două cauze penale);

2. probă orală:

  • în materie de drept penal şi drept procesual penal, drept civil și drept procesual civil, drept procesual administrativ, drepturile omului – pentru solicitanţii la funcţia de judecător;
  • în materie de drept penal şi drept procesual penal, drepturile omului – pentru solicitanţii la funcţia de procuror.

La proba orală candidatul va răspunde la câte un subiect din fiecare domeniu/disciplină.

Organizarea, desfăşurarea, evaluarea şi examinarea contestaţiilor se realizează conform prevederilor Legii privind Institutul Național al Justiției, Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a examenului pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă din 31.01.2017, Regulament privind formarea iniţială şi absolvire a candidaţilor la funcţii de judecător şi de procuror  din 02.03. 2017 și Regulamentului cu privire la depunerea și examinarea contestațiilor din 02.03.2017.

Examenul pentru persoanele care candidează la funcții de judecător și de procuror

în temeiul vechimii în muncă 2020- 2021

 

 Lista candidaților la funcția de judecător în temeiul vechimii în muncă

 Lista candidaților la funcția de procuror în temeiul vechimii în muncă

 Subiectele pentru proba orală (2020-2021)

 Calendarul examenelor de absolvire (promoția XII și pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă)

 Tematica examenului pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă