Anunţ privind completarea reţelei de formatori

15. 12. 2011


Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei
anunță concurs pentru completarea rețelei de formatori la următoarele domenii de studii:
 
 • Drept bancar;
 • Drept contravențional;
 • Protecția consumatorului;
 • Protecția mediului înconjurător;
 • Expertiza judiciară;
 • Violența în familie;
 • Proprietatea intelectuală;
 • Medierea în cauze penale;
 • Adopția;
 • Măsurile de constrîngere cu caracter medical;
 • Relații cu publicul și mass media;
 • Tehnologii informaționale;
 • Limba engleză (nivel începător);
 • Limba engleză (nivel avansat);
 • Limba franceză (nivel începător);
 • Limba franceză (nivel avansat).
La concurs pot participa judecători, procurori, avocați, colaboratori ai sistemului penitenciar, experți judiciari, cadre didactice din învăţămîntul universitar care au o vechime în muncă de cel puţin 5 ani în specialitate, cunosc limba de stat, au o reputaţie profesională ireproşabilă.
 
Cererile pentru înscrierea la concurs se depun personal, pînă la 27 decembrie 2011, la sediul Institutului: mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 1, anticamera, tel./fax.: 23-27-55.
 
La cerere se anexează următoarele documente:
 
 • fişa personală de evidenţă a cadrelor;
 • scrisoare de motivare;
 • curriculum vitae;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificatul de la locul de muncă;
 • copii ale diplomei de licenţă, de magistru sau echivalentele acestora;
 • cazierul judiciar (exceptînd judecătorii, procurorii și colaboratorii sistemului penitenciar).
La dosar mai pot fi anexate copii ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare (a stagiilor), cu specificarea cursurilor urmate, a probelor de promovare şi a calificativului obţinut, lista lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate, alte acte.
 
Candidații care vor întruni condițiile indicate vor fi invitați la interviu, care se va desfăşura în şedinţă publică a Consiliului Institutului.