Anunț de angajare

03. 08. 2017

Angajăm SPECIALIST  PRINCIPAL în Secția abilități non-juridice, relații publice și editări. Activitățile de bază ale acestuia țin de asigurarea transparenței și promovarea imaginii instituției, în special:

  • asigură redactarea legitimaţiilor, permiselor, cărților de vizită, ecusoanelor, diplomelor, certificatelor, calendarelor, felicitărilor, registrelor inerente activității de instruire și de muncă în cadrul INJ;
  • coordonează cu șeful secţiei design-ul și machetele materialelor didactice, ale altor materiale necesare activității INJ și conlucrează cu tipografiile pentru publicarea ulterioară a acestora;   
  • asigură procesul de distribuire a Revistei INJ către formatori, audienți, instituții publice din RM și din străinătate.

Cerințe generale pentru ocuparea postului:

  • cetățean al Republicii Moldova,
  • cunoașterea limbii de stat,
  • studii superioare în jurnalism și relații publice sau studii superioare în filologie. 

Pentru a aplica la această funcție, expediați CV-ul și datele de contact pe adresa electronică inj@inj.gov.md

Informații suplimentare - la tel. 022 23 30 68