Anunț: examene la proba orală pentru persoanele care candidează la funcţia de procuror în temeiul vechimii în muncă