Audienții INJ au participat la Programul AIAKOS din cadrul EJTN

25. 11. 2019

Audienții Institutului Național al Justiției – Domnița Vizdoga, candidat la funcţia de judecător, și Gheorghe Șchiopu, candidat la funcţia de procuror, – au beneficiat de Programul AIAKOS, adresat viitorilor și nou-numiților judecători și procurori pentru un schimb de experiență și familiarizarea cu diversele sisteme judiciare europene.

La program, care s-a desfășurat în perioada 18-22 noiembrie 2019, la Sofia, Bulgaria, au participat audienți și absolvenți ai școlilor de magistratură din Austria, Bulgaria, Franța, Germania, Italia, Letonia, Portugalia, Republica Moldova și Slovenia. În cadrul acestuia au avut loc vizite de studiu, asistări la ședințe de judecată, prezentări și discuții despre cooperarea judiciară europeană și sistemul judiciar din țările participante.

Programul AIAKOS își propune să creeze o cultură judiciară paneuropeană, sporind cunoștințele și abilitățile viitorilor judecători și procurori cu privire la sistemele judiciare europene prin schimbul de bune practici, experiențe și opinii. Programul AIAKOS face parte din Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN), rețea la care Institutul Național al Justiției are statut de membru observator.

Vizita de studiu a audienților Institutului Național al Justiției a fost posibilă grație Proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Suport pentru prevenire și luptă eficientă împotriva corupției în sectorul justiției”.