A avut loc ședința Comitetului Director al proiectului PNUD privind consolidarea capacităților naționale în oferirea unei instruiri eficiente profesioniștilor din sectorul juridic

23. 11. 2021

Marți, 23 noiembrie 2021, a avut loc prima ședință a Comitetului Director al proiectului „Suport pentru reforma sectorului justiției în Moldova – Consolidarea capacităților naționale în oferirea instruirii eficiente bazate pe competențe pentru profesioniștii din domeniul juridic”. Institutul Național al Justiției este beneficiarul primar al proiectului implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare cu suportul financiar al Guvernului SUA și coordonat de Valentin Roșca, manager de proiect, PNUD Moldova.

În deschidere, Diana Scobioală, Directoarea INJ, a adresat mulțumiri partenerilor de dezvoltare și experților pentru cooperare în realizarea eficientă a obiectivelor propuse, în special în elaborarea metodologiei de raționament și scriere juridică care va fi inclus în programul de proces simulat și a curriculumului pentru cursul „Engleza juridică”, precum și pentru implicare în procesul de renovare a fațadei clădirii istorice.

În cadrul ședinței au fost analizate progresele înregistrate în perioada noiembrie 2020-noiembrie 2021 pe cele două componente: sporirea capacităților INJ de a încorpora conceptele de cercetare, argumentare și scriere juridică în formarea profesioniștilor din sectorul justiției, precum și consolidarea capacităților instituționale și tehnice ale INJ, inclusiv dezvoltarea laturii digitale a instruirilor prestate. De asemenea, au fost aprobate  planul de activități și bugetul aferent propuse pentru anul următor.

Proiectul „Suport pentru reforma sectorului justiției în Moldova – Consolidarea capacităților naționale în oferirea instruirii eficiente bazate pe competențe pentru profesioniștii din domeniul juridic” a demarat anul trecut și urmărește consolidarea capacităților structurilor naționale de a oferi o formare eficientă, bazată pe abilități, profesioniștilor din domeniul dreptului.