A avut loc ședința de evaluare a cursului HELP „Accesul femeilor la justiție”

14. 12. 2021

Marți, 14 decembrie 2021, s-a desfășurat ședința de evaluare a cursului HELP „Accesul femeilor la justiție”, lansat regional în această vară pentru cinci state ale Parteneriatului Estic – Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. La eveniment a participat Ecaterina Popa, Directoarea interimară a Institutului Național al Justiției, care împreună cu Diana Scobioală, judecătoare la CtEDO, ex-Directoarea INJ, au tutorat, la nivel național, programul respectiv de instruire.

Scopul ședinței a fost de a estima impactul formării la distanță, luând în considerare abordările și provocările specifice regiunii Parteneriatului Estic, pentru a consolida în continuare cursul dezvoltat de echipa Programului European al Consiliului Europei pentru formarea juriștilor în domeniul drepturilor omului. De asemenea, pe baza discuțiilor cu tutorii naționali, au fost conturate unele sugestii de îmbunătățire a accesului femeilor la justiție prin programe educaționale destinate profesioniștilor din sectorul de drept.

În Republica Moldova, cursul HELP „Accesul femeilor la justiție” a fost activ în perioada 8 iunie-26 august 2021 pentru beneficiarii Institutului Național al Justiției: judecători din grupul-resursă, formatori și audienți, precum și pentru cinci masteranzi ai facultății de drept de la Universitatea de Stat din Moldova. În total, 37 de persoane au promovat sesiunile de formare și au primit certificate emise de HELP. Cursul „Accesul femeilor la justiție” oferă o imagine de ansamblu interactivă asupra standardelor internaționale și europene cu privire la drepturilor femeilor și egalitatea de gen, asupra jurisprudenței și bunelor practici în domeniu, fiind un instrument distinct și concret pentru promovarea justiției sensibile sub aspectul genului.

Evenimentul a avut loc în cadrul Proiectului Consiliului Europei „Accesul femeilor la justiție: implementarea Convenției de la Istanbul și a altor standarde europene în domeniul egalității de gen”.