A avut loc ediția a IX-a a concursului de referate destinat audienților INJ

28. 07. 2023

Joi, 27 iulie 2023, candidații la funcțiile de judecător și de procuror și-au prezentat lucrările în cadrul concursului de referate, desfășurat anual la Institutul Național al Justiției pentru a valorifica aptitudinile analitice și de argumentare ale audienților privind problemele de stringentă actualitate din sectorul justiției din Republica Moldova.

Ediția a IX-a a concursului din acest an a fost dedicată reformei justiției și a inclus 11 tematici din domeniul „(Pre)Vetting-ul în Republica Moldova. Provocări și soluții”. În referatele lor, viitorii judecători și procurori au abordat aspecte privind criteriile de integritate etică și financiară a judecătorilor și a procurorilor, evaluarea credibilității procesului de pre-vetting în Republica Moldova, independența și imparțialitatea Comisiei de Pre-Vetting/Vetting, impactul procesului de evaluare extraordinară în țara noastră, garanțiile candidaților în procesul de pre-vetting, precum și ale judecătorilor și procurorilor în procesul de vetting, limitele libertății de exprimare a judecătorilor și procurorilor în „epoca digitalizării”, rolul recomandărilor Comisiei de la Veneția și al cadrului normativ internațional în procesul de pre-vetting și vetting în Republica Moldova și altele.

Prestația audienților a fost evaluată de membrii juriului format din Stanislav Copețchi, Secretar de stat de la Ministerul Justiției, Angela Motuzoc, Președinte al Consiliului Superior al Procurorilor, Ion Guzun, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Mihaela Vidaicu, Director ABA ROLI, și Olga Rabei-Secrieru, specialist programe juridice în Secția justiție și aplicare a legii din cadrul Departamentului de Stat al SUA. La aprecierea lucrărilor, juriul s-a condus de mai multe criterii, printre care: noutate științifică și originalitatea formei de prezentare; problematizarea, argumentarea și folosirea limbajului juridic adecvat; descrierea situației în domeniul de cercetare și fundamentarea propunerilor de lege ferenda și/sau a altor soluții de îmbunătățire a problemelor depistate etc.

Învingătorii ediției din acest an au fost: din grupa viitorilor procurori, Doina-Cezara Galan și Cristina Gnatiuc – locul I, Ion Rusu – locul II, Diana Morari și Sergiu Morari – locul III; iar din grupa viitorilor judecători, Dan Barbacaru și Elena Fortuna – locul I, Daniela Devder și Constantin Cogălniceanu – II, Serghei Pleșca – locul III.

Câștigătorii vor beneficia de stagii de practică la instanțele specializate sau parchetele din România datorită proiectului „Consolidarea capacității instituționale al Institutului Național al Justiției din Republica Moldova”, implementat de Institutul Național al Justiției, Institutul Național al Magistraturii și Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid).