A avut loc prima ședință a Comitetului Partenerilor INJ

30. 04. 2024

La Institutul Național al Justiției s-a desfășurat prima ședință a Comitetului Partenerilor INJ. Evenimentul a avut loc la 29 aprilie 2024 și a întrunit reprezentanți ai instituțiilor-partenere, ai societății civile și implementatori de proiecte, care, prin asistența oferită, susțin transformările din cadrul Institutului.

În deschidere, Directorul interimar INJ, Adrian Cerbu a menționat următoarele: „Această reuniune marchează un moment important în eforturile noastre comune de a contribui la modernizarea proceselor de formare judiciară. Institutul Național al Justiției este o verigă esențială în întregirea reformelor asumate de țara noastră, și anume, în livrarea sistemului a candidaților la funcțiile de judecător și de procuror pregătiți conform standardelor comunitare, profesionalism, integritate și conduită ireproșabilă”.

La ședință au fost punctate realizările și provocările cu care se confruntă INJ la etapa actuală, în principal, pe segmentul formărilor inițiale, continue, formare formatori și e-learning. De asemenea, a fost subliniată importanța fortificării capacităților Centrului de informații juridice din cadrul INJ, precum și a consolidării parteneriatelor în vederea realizării reformei justiției. Astfel, au fost punctate mai multe necesități care să îmbunătățească procesele de formare judiciară, printre care: adaptarea materialelor didactice la dreptul UE; elaborarea suporturilor de curs, ca proprietate intelectuală a INJ, inclusiv privind scrierea și argumentarea juridică; facilitarea participării beneficiarilor INJ la sesiunile oferite de programul AIAKOS și EJTN; reconceptualizarea metodologiei de evaluare a satisfacției și a impactului instruirilor asupra carierei beneficiarilor INJ; asigurarea securității cibernetice a resurselor și a stațiilor de lucru, implementarea instruirii e-capsulă etc.

La rândul lor, partenerii și-au exprimat deschiderea de a acorda sprijin în funcție de competențele lor de activitate și de necesitățile prezentate în cadrul întâlnirii, accentuând că implicarea activă a tuturor părților interesate sunt esențiale pentru realizarea progreselor de reformare a justiției. Totodată, ei au reiterat faptul că, prin continuarea colaborării, se va reuși depășirea obstacolelor și atingerea obiectivelor comune într-un mod eficient și sustenabil.

Ședința Comitetului Partenerilor INJ a fost organizat de Institutul Național al Justiției cu suportul logistic al Proiectului de reformă a justiției și combatere a corupției (JARA), prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).