A avut loc prima ședință a Comitetului tehnic al proiectului UE-CoE „Sprijin pentru modernizarea în continuare a managementului instanțelor judecătorești în Republica Moldova

07. 04. 2023

Institutul Național al Justiției, reprezentat de Ecaterina Popa, Directoare interimară, și Ion Bocan, șef al Secției instruire continuă, a participat la prima ședință a Comitetului tehnic al noului proiect al Uniunii Europene și al Consiliului Europei „Sprijin pentru modernizarea în continuare a managementului instanțelor judecătorești în Republica Moldova (Proiect CEPEJ)”.

Evenimentul a avut loc în format online, joi, 6 aprilie 2023, și a reunit experți ai Consiliului Europei și ai autorităților naționale de resort. În cadrul ședinței au fost prezentate principalele realizări ale cooperării anterioare dintre CEPEJ și instituțiile din Republica Moldova, precum și planul de acțiuni al proiectului lansat.

Fiind printre partenerii proiectului, Institutul Național al Justiției va acoperi dimensiunea formărilor în domeniul managementului, care vor fi adresate judecătorilor, personalului-cheie al instanțelor și reprezentanților administrației judiciare centrale. Astfel, vor fi organizate o serie de instruiri în vederea consolidării capacităților profesioniștilor din sectorul justiției privind utilizarea Sistemului Informațional Automatizat JUSTAT, precum și seminare în materie de comunicare judiciară.

Proiectul „Sprijin pentru modernizarea în continuare a managementului instanțelor judecătorești în Republica Moldova” este parte a fazei III a Parteneriatului pentru Buna Guvernare UE-CoE și va dura 36 de luni. Obiectivele proiectului sunt sporirea eficienței și a calității instanțelor, precum și îmbunătățirea executării hotărârilor judecătorești în cauzele civile și administrative prin aplicarea instrumentelor CEPEJ.