Beneficiarii INJ pot aplica la programul de burse oferit de Academia de Drept European

27. 03. 2023

Beneficiarii INJ au posibilitatea să aplice la programul de burse oferit de Academia de Drept European (ERA). Scopul programului este de a acorda oportunități egale pentru toți practicienii din domeniul dreptului, atât din țările membre, cât și din țările cu statut de candidat ale Uniunii Europene, să participe la formarea profesională în domeniul dreptului european.

Condițiile de aplicare:

 • Grupul-țintă pentru burse sunt avocați, judecători, procurori, funcționari și alți practicieni ai dreptului. Alte grupuri profesionale, cum ar fi cadrele universitare, nu vor primi în mod normal burse.
 • Bursele nu se aplică cursurilor de limbi străine.
 • Bursele sunt acordate doar pentru un singur eveniment, iar candidaților care au primit deja o bursă, nu li se va mai acorda o altă subvenție/grant.
 • Solicitanții pot să se înregistreze la un eveniment doar după ce vor obține o decizie cu privire la cererea lor de bursă.
 • Candidații selecționați vor scrie un raport cu privire la modul în care au utilizat bursa în munca lor.

Bursa poate acoperi una sau toate din următoarele taxe:

 • taxe de participare;
 • o contribuție la cheltuielile de deplasare;
 • cazare în timpul evenimentului (aranjamentele de cazare pentru un eveniment ERA din Trier se vor face direct de ERA).

Pentru a se înscrie la program, participanții urmează să transmită, la adresa info@era.int, următoarele acte:

 • chestionarul pentru bursă (AICI);
 • Curriculum Vitae;
 • scrisoare de motivare.

Data-limită pentru depunerea cererilor:

 • 2 luni înainte de eveniment (pentru evenimentele față-în-față);
 • 1 lună înainte de eveniment (pentru evenimentele online).

Lista cursurilor disponibile poate fi accesate AICI. Accesând următorul link găsiți lista cursurile disponibile:

Mai multe informații despre program sunt disponibile la adresa https://era-comm.eu/era-scholarship/applicants/