Colaborarea dintre INJ și CoE continuă

08. 11. 2018

Directorul Institutului Național al Justiției, Diana Scobioală, l-a primit în vizită, joi, 8 noiembrie 2018, pe managerul Programului Consiliului Europei „Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova”, Oleg Soldatov.

Întâlnirea a constituit un bun prilej pentru a reafirma deschiderea Institutului Național al Justiției pentru continuarea colaborării bilaterale pe segmentul formării continue a beneficiarilor INJ. În acest sens, Diana Scobioală a evidențiat rezultatele conlucrării în domeniul instruirilor până în prezent care permit aprofundarea și consolidarea cooperării și în viitor.

Totodată, în cadrul întrevederii, Directorul INJ a subliniat importanța agreării unor activități comune care să reflecte deopotrivă continuitatea instruirilor, precum și să corespundă necesităților sistemului instanțelor judecătorești și organelor procuraturii.

Din partea Institutului Național al Justiției, la întrevedere a mai participat Valentina Conțescu, consilierul Directorului.