Anunturi

01.11.2023

Institutul Național al Justiției anunță declanșarea procedurii de evaluare profesională complexă a formatorilor din Rețeaua de formatori a Institutului.

01.11.2023

Prin Hotărârea Consiliului INJ nr. 9/3 din 31 iulie 2023, a fost aprobat, în redacție nouă, Statutul formatorului.
Cu scopul de a aplica noile prevederi și pentru a extinde resursa de bază – formatorii implicați în cadrul activităților de instruire, Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei anunţă concurs pentru completarea Reţelei de formatori a INJ.

01.11.2023

Examenul pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă preconizat să se desfășoare în lunile noiembrie și decembrie curent a fost amânat prin Hotărârea nr. 12/8 din 30 octombrie 2023 a Consiliului Institutului Național al Justiției.

13.10.2023

Institutul Național al Justiției vă informează că ceremonia oficială de lansare a cursului de formare inițială pentru anii 2023-2025, preconizată pentru luni, 16 octombrie 2023, ora 11:00, este amânată.

13.10.2023

Biblioteca Institutului Național al Justiției a fost completată cu noi titluri de carte care pot fi consultate de beneficiarii INJ.