Anunturi

05.09.2023

Prin Hotărârea Consiliului INJ nr. 9/3 din 31 iulie 2023, a fost aprobat, în redacție nouă, Statutul formatorului.
Cu scopul de a pune în aplicare noile prevederi și pentru a extinde resursa de bază – formatorii implicați în cadrul activităților de instruire, Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei anunţă concurs pentru completarea Reţelei de formatori a INJ.

01.09.2023

Luni, 4 septembrie 2023, la Institutul Național al Justiției demarează examenul de admitere la cursurile de formare inițială a candidaților la funcțiile de judecător și de procuror.

25.08.2023

Vă invităm să aplicați la un nou curs electronic prestat pe platforma ILIAS a INJ - „Medierea extrajudiciară pentru judecători”, elaborat în cadrul proiectului “Medierea comercială și arbitrajul în Moldova” (faza a IV-a) implementat de BERD în colaborare cu IDLO, cu suportul financiar USAID.

18.08.2023

Institutul Național al Justiției anunță rezultatele selecției candidaților pentru participare la activitățile desfășurate în cadrul proiectului „Consolidarea sistemului de justiție prin organizarea unor misiuni de transfer de expertiză adresate judecătorilor și procurorilor din Republica Moldova”.

18.08.2023

În baza analizei dosarelor depuse, Comisia de selecție a decis să admită în cadrul programului următorii candidați:
Evghenia Luca, procuror la Procuratura UTA Găgăuzia, Oficiul Ceadîr-Lunga, pentru cursul „Prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice”;
Mihail Proca, judecător la Judecătoria Orhei, pentru cursul „Etica și justiția”.