Evenimente

29.06.2009

Blocul principal de subiecte care au fost puse în discuţie la şedinţa Consiliului INJ din 26 iunie au fost consacrate concursului de admitere la instruirea iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror. În acest sens, Consiliul a aprobat tematica şi a dispus anunţarea concursului de admitere 2009 pentru 10 locuri de judecător şi 25 locuri de procuror, această prognoză fiind coordonată cu Consiliul Superior al Magistraturii şi, respectiv, cu Procuratura Generală.

26.06.2009

A patra întrunire a Comitetului de Coordonare pentru implementarea Programului Comun al Consiliului Europei şi Comisiei Europene privind sporirea independenţei, transparenţei şi eficienţei justiţiei în Republica Moldova care s-a desfăşurat astăzi în Sala de conferinţe a INJ a avut drept obiectiv evaluarea activităţii desfăşurate, aprecierea rezultatelor atinse şi revizuirea Planului de implementare a Programului Comun.

12.06.2009

Cursul de pregătire profesională e organizat de către INJ în cooperare cu Asociaţia Avocaţilor Americani Iniţiativa pentru Supremaţia Legii (ABA/ROLI) şi Procuratura Generală pentru 26 de procurori din ţară. Pe parcursul a cinci zile aceştia urmează să-şi consolideze cunoştinţele în domeniul pe care îl profesează, conform unei agende coordonate cu Procurorul General. Cursul a fost deschis de către Valeriu Botnari, adjunct al Procurorului General şi Liubovi Brînza, şef Direcţia instruire şi cercetare.

11.06.2009

Ambasadorul SUA în Republica Moldova Asif J.CHAUDHRY a adresat un mesaj de salut participanţilor la cursul de instruire cu genericul „Principiile juridice de bază şi experienţele naţionale în combaterea traficului de fiinţe umane şi infracţiunilor conexe”. Evenimentul se va desfăşura timp de două zile, 11 şi 12 iunie, sub egida Ambasadei SUA la Chişinău, Organizaţiei Internaţionale a Muncii, Procuraturii Generale, Centrului de Combatere a Traficului de Persoane al MAI.

05.06.2009

Timp de două zile, 4 şi 5 iunie curent, reprezentanţii justiţiei şi ai mediului academic din Republica Moldova şi Germania au evaluat în cadrul unei mese rotunde prevederile Codului civil care reglementează relaţiile de proprietate. Întrunirea a fost organizată de Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională (IRZ) şi INJ.