Conferință științifică cu participare internațională „Formarea competențelor de cercetare, scriere și argumentare juridică la facultățile de drept”

25. 03. 2024

Joi, 21 martie 2024, Directorul interimar al Institutului Național al Justiției, Adrian Cerbu, a participat la conferința științifică cu participare internațională „Formarea competențelor de cercetare, scriere și argumentare juridică la facultățile de drept”, organizată de Departamentul Drept Public și Departamentul Drept Procedural de la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova în parteneriat cu Organizația National Center for State Courts Williamsburg (NCSC). Evenimentul a oferit o platformă de discuții privind implementarea cursului de cercetare, scriere și argumentare juridică în vederea formării abilităților necesare în profesiile juridice la studenții facultăților de drept.

Referindu-se la importanța tematicii inclusiv pentru instituția pe care o conduce, Directorul interimar al Institutului Național al Justiției, Adrian Cerbu, a menționat următoarele: „Încorporarea conceptelor de cercetare, argumentare și scriere juridică în procesul de instruire a beneficiarilor INJ se numără printre prioritățile instituționale. Îndemn studenții de la facultățile de drept, în special pe cei care doresc să devină audienți ai INJ, să urmeze acest curs opțional care va contribui la dezvoltarea competențelor de cercetare, analiză și scriere juridică, iar în final la sporirea calității actului de justiție și a încrederii societății. De fapt, aceste cerințe legale sunt impuse de însăși esența înfăptuirii justiției, iar forța de convingere a unei hotărâri judecătorești rezidă din raționamentul logico-juridic clar explicit și întemeiat pe considerente de drept”.

La conferință au participat reprezentanți ai instituțiilor implicate în procesul de formare profesională în domeniul „Drept”, ai autorităților, ai mediului profesional, ai societății civile etc. pentru a aborda subiecte precum: Progresele actuale în implementarea cursului de cercetare, scriere și argumentare   juridică; Cunoașterea și aplicarea metodologiilor de cercetare, analiză, argumentare și scriere juridică în contextul juridic național; Metode de predare inovative pentru formarea competențelor profesionale; Metode inovative de evaluare a performanțelor studenților; Schimbul de bune practici și experiențe de predare/învățare a cercetării, analizei, argumentării și scrierii juridice cu profesori din alte state.